Tilburgs Gregoriaans Koor

Gregoriaanse uitvaartliturgie

Muzikale medewerking

Het Tilburgs Gregoriaans Koor is op verzoek graag bereid mee te werken aan een uitvaartdienst door het zingen van de gregoriaanse gezangen van de R.K. uitvaartliturgie. De uitvoering van de gezangen zal uitsluitend geschieden tijdens een eucharistieviering of een woord- en communiedienst. Die bereidheid geldt, onder dezelfde condities als die voor een uitvaart, tevens voor de verzorging van de gezangen tijdens een eucharistieviering in het kader van een huwelijk of huwelijksjubileum.

Twee gezangen die tijdens een uitvaartdienst worden gezongen, maken deel uit van de pagina Beluister het TGK. De gezangen zijn respectievelijk: de tractus ‘Absolve Domine’ en het slotgezang ‘In paradisum’.

Contact

Voor het maken van een afspraak voor het verzorgen van een uitvaartdienst, kan men bellen met de contactpersoon van het Tilburgs Gregoriaans Koor, de heer Arthur Baeten, tel. 013-5332687 (b.g.g. 06-53348753 of 013-4632109). Na ontvangst van het verzoek wordt zo snel mogelijk vastgesteld of de dirigent en ten minste acht koorleden op de gewenste dag en tijd aanwezig kunnen zijn. Afhankelijk hiervan wordt een definitieve afspraak gemaakt.

Om praktische redenen is het gebied waar kan worden gezongen, beperkt tot plaatsen die niet meer dan 30 km van Tilburg verwijderd zijn.

Condities

De tarieven van het Tilburgs Gregoriaans Koor voor een uitvaartdienst bedragen:

A. Binnen het dekenaat Tilburg-Goirle: € 300,-

B. Buiten het dekenaat Tilburg-Goirle: € 350,-

De genoemde bedragen zijn inclusief de kosten van de dirigent/organist. Het tarief in categorie B. is exclusief reiskosten.