Tilburgs Gregoriaans Koor

Het Tilburgs Gregoriaans Koor in kort bestek

Ontstaan

Het Tilburgs Gregoriaans Koor is in 1969 ontstaan uit een van de kerkkoren van de Lucasparochie in Tilburg, als reactie op de verdringing van het gregoriaans uit de liturgie door Nederlandse gezangen.

Het doel van het koor was en is het behouden van de gregoriaanse kerkzang vanwege zijn grote religieus-liturgische en culturele waarde, door de gezangen op een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau uit te voeren.

Uitvoeringen

Het Tilburgs Gregoriaans Koor is niet verbonden aan een specifieke parochie, maar verzorgt de gregoriaanse vaste en wisselende gezangen in diverse parochies in het dekenaat Tilburg-Goirle en daarbuiten. Op uitnodiging zingt het koor ter opluistering van de eucharistieviering.

Een enkel concert, al dan niet in samenwerking met andere koren, wordt niet geschuwd omdat ook zo aan de belangstelling voor het gregoriaans tegemoet kan worden gekomen.

Bij gelegenheid en op verzoek verleent het koor ook zijn medewerking aan uitvaarten en huwelijksdiensten.

Muzikale leiding

Jan Janovcik

De muzikale leiding van het gregoriaans koor wordt verzorgd door de rector cantus. Bij het Tilburgs Gregoriaans Koor wordt deze functie sinds februari 2015 uitgevoerd door de heer J.Janovcik. Jan Janovcik komt uit Slowakije, uit de buurt van de oostelijke stad Kosiče. Daar deed hij als dirigent en organist zijn eerste ervaringen met kerkelijke muziek op. In mei 2015 behaalde hij het Masterdiploma ‘Oude Ensemble Muziek’ aan het Fontys-conservatorium in Tilburg.

Wat de uitvoeringswijze van het gregoriaans betreft, streeft hij er naar dat de gezangen zo natuurlijk mogelijk vanuit de tekst gezongen worden.

De rector cantus leidt de repetities en tevens worden onder zijn leiding een half uur voor aanvang van de dienst de wisselende gezangen van de betreffende zondag nogmaals ter plekke doorgenomen. Tijdens de dienst begeleidt hij de vaste gezangen op het orgel.

Bestuur

Na een lange periode waarin de zakelijke leiding van het koor door een van de leden werd uitgeoefend, is er medio 1999 een bestuur gevormd en zijn er statuten vastgesteld. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

 

Arthur Baeten
Arthur Baeten,
Voorzitter
Johan Reimerink
Johan Reimerink,
Secretaris
Frans Hermans
Frans Hermans,
Penningmeester
Hans Weetink
Hans Weetink,
Lid

 
 

Leden

Koorfoto
(Klik foto om te vergroten)
 

Tilburgs Gregoriaans Koor
Voor, van links naar rechts: Ad van Herel, Joep Rietveld, Jan de Groot en Frans Hermans
Achter, van links naar rechts: Jan Janovcik, Jacques Roozen, Johan Reimerink, Henk Hoefnagel, Charles Verhoosel, Willebrord Verzuu, Hans Weetink, Arthur Baeten, Herman Fitters, Koos Scheffers en Ton van Amelsfort

Het koor bestaat momenteel uit vijftien leden, die, toegegeven, niet allemaal meer van de jongsten zijn. Om de uitvoering van het gregoriaans in Tilburg en omgeving op langere termijn te waarborgen, zoekt het koor voortdurend naar versterking door - vooral ook - jongere leden.
Nieuwe leden kunnen er van verzekerd zijn, dat ze zowel in muzikaal-technisch als in sociaal opzicht binnen het koor goed worden opgevangen. Voor degenen die wel over een basis-muzikale kennis beschikken, maar voor wie het zingen gregoriaans goeddeels nieuw is, bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een korte introductiecursus.
Op het sociale vlak wordt er in het koor veel waarde gehecht aan vriendschap en een prettige onderlinge omgang.

Indien u meer wilt weten over het Tilburgs Gregoriaans Koor, dan kunt u contact opnemen met Arthur Baeten, voorzitter en contactpersoon van het koor.