Tilburgs Gregoriaans Koor

 

Beëindiging kooractiviteiten

Op 8 december 2019 heeft het Tilburgs Gregoriaans Koor zijn vijftigjarig jubileum gevierd. Dat feit werd luister bijgezet door de uitvoering van een concert in de St. Caeciliakerk in Berkel-Enschot. Op het programma stonden gregoriaanse gezangen, ingebed in het werk “Missa de Beata Maria Virgine in Adventu” van de renaissancecomponist Heinrich Isaac. Die uitvoering was tevens een afscheidsconcert omdat de leden in de jaarvergadering in oktober daaraan voorafgaand het besluit hebben genomen de kooractiviteiten te beëindigen.

Begin 2018 kon het koor nog een nieuw lid verwelkomen, maar deze gebeurtenis gaf geen impuls aan de zo gewenste verjonging van het koor. De gemiddelde leeftijd van de koorleden kruipt richting de tachtig. Dat leidt ertoe dat de gregoriaanse gezangen weliswaar met veel ervaring en animo, maar niet langer met een nog aanvaardbare stemkwaliteit gezongen kunnen worden. En dus komt er tot onze grote spijt een eind aan het bestaan van het Tilburgs Gregoriaans Koor.

Bij de aanvang van het seizoen 2019-2020 stond als laatste uitvoering van het koor de zang tijdens de eucharistieviering zondag 28 juni 2020 in de Mariakerk aan de Schans in Tilburg-Noord op de agenda. Zoals bij talloze andere culturele activiteiten het geval was, heeft de coronacrisis ook hier verhinderd dat het koor kon zingen. Effectief vond de laatste uitvoering plaats op zaterdag 7 maart 2020 in de St.Jozefkerk aan de Heuvel in Tilburg.

Vanaf 31 juli 2020 bevindt het koor zich in de liquidatiefase. Het bestuur neemt de lopende zaken waar en bereidt de vergadering voor waarin de liquidatie haar beslag moet krijgen.


Contact

Arthur Baeten

 

Contactpersoon:

Arthur Baeten
Kalverstraat 29-11
5051 NK Goirle
Tel. 013-5332687
Bankrekening TGK:
NL30 INGB 0653 4977 92
t.n.v. F.J.H.Hermans inz. TGK

U kunt contact opnemen door middel van het contactformulier.